Author: Đặng Hoài Nam

Mr. Đặng Hoài Nam là người có đam mê lớn trong mảng đầu tư tài chính cá nhân. Với xuất phát điểm là một chuyên viên phân tích tác giả đã có thời gian làm việc trong các quỹ đầu tư có tiếng tại Việt Nam. Dù là vậy, bản thân tác giả cũng đã phải trải qua một quá trình tự tìm tòi và xây dựng cho mình một chiến thuật đầu tư hợp lý. Với kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy trong quá trình yêu cầu sự đầu tư lớn về thời gian và công sức đó, tác giả hy vọng mình có thể truyền tải những thông tin cô đọng và hữu ích tới cho bạn đọc, những người cũng đang bắt đầu con đường đầu tư tích lũy của bản thân. Mặc dù biển kiến thức là mênh mông, nhưng tác giả tin là bạn đọc có thể rút ngắn đáng kể lượng thời gian cần đầu tư để nghiên cứu và tổng hợp thông tin bằng cách theo dõi Finpedia.