HOT

Những kênh đầu tư sinh lời tốt nhất cho nhà đầu tư cá nhân (phần 2)

kênh đầu tư cá nhân nào sinh lời nhất-2

Đây là bài viết cập nhật lại bài Kênh đầu tư sinh lời tốt nhất cho nhà đầu tư cá nhân trong 5 năm từ 2017 tới hết 2021. Bước sang năm 2023 hẳn là chúng ta cũng muốn có 1 câu trả lời mới hơn cho câu hỏi “Vậy đâu là những kênh đầu tư cá nhân có tỉ suất sinh lời tốt nhất?”

Hướng dẫn đầu tư quỹ mở

hướng dẫn đầu tư quỹ mở - finpedia

Chủ đề ngày hôm là đầu tư quỹ mở (mutual fund) hay còn được gọi là các quỹ tương hỗ. Dưới đây là bảng cập nhật giá NAV/CCQ và kết quả tăng trưởng của một