Gửi Tiết Kiệm

Gửi tiết kiệm là một hình thức đầu tư không có rủi ro mà nhiều người Việt vẫn hay áp dụng. Nếu các hình thức đầu tư khác là quá mạo hiểm thì gửi tiết kiệm vẫn nên là phương án đầu tư cho các bạn.