NFT

NFT là viết tắt của từ Non-fungible Token tạm dịch là “những token có tính độc bản và không thể thay thế”. Đầu tư NFT đang là hot trend trong thị trường Tiền ảo thời gian gần đây.