Online Trading

Chuyên mục review và chia sẻ kiến thức giao dịch chứng khoán trực tuyến, các sàn giao dịch forex, giao dịch cfd chứng khoán, chỉ số chứng khoán, commondity (dầu và vàng) trên MT4 và MT5. Giao dịch trực tuyến với nhà môi giới forex được cấp phép.

Bạn muốn tìm hiểu về Forex nhưng còn chưa nắm vững những thuật ngữ trong Forex như PIP, LOT, Stop Loss, Stop Limit. Hãy đọc bài viết tổng hợp các thuật ngữ trong Forex của Finpedia để có thêm kiến thức.

Stop order là 1 trong 3 khái niệm “lệnh mua/bán” mà nhà đầu tư sẽ thường xuyên phải sử dụng trong trading (giao dịch) Forex bao gồm: stop (lệnh chờ), market (lệnh thị trường) và limit (lệnh giới hạn). Muốn thành công trong trading thì nhà đầu tư phải nắm vững khái niệm và ứng dụng của 3 loại lệnh trên.