Kiến thức trading

Chuyên mục Kiến thức giao dịch các loại ngoại hối (forex), hàng hóa (commodity) như vàng, dầu mỏ; Các loại thuật ngữ chuyên ngành trong hoạt động giao dịch.

Bạn muốn tìm hiểu về Forex nhưng còn chưa nắm vững những thuật ngữ trong Forex như PIP, LOT, Stop Loss, Stop Limit. Hãy đọc bài viết tổng hợp các thuật ngữ trong Forex của Finpedia để có thêm kiến thức.

Stop order là 1 trong 3 khái niệm “lệnh mua/bán” mà nhà đầu tư sẽ thường xuyên phải sử dụng trong trading (giao dịch) Forex bao gồm: stop (lệnh chờ), market (lệnh thị trường) và limit (lệnh giới hạn). Muốn thành công trong trading thì nhà đầu tư phải nắm vững khái niệm và ứng dụng của 3 loại lệnh trên.